09123420942 مشاور املاک البرزیها 36638276_026 مشاور املاک البرزیها بنگاه معاملات ملکی گاوداری مرغداری استان البرز فردیس بلوار فرگاز هنر دوم غربی 942 0 342 0912 942 0 342 0902 8276 3663 ------------- } 026 4845 3434 http://alborzeeha.mihanblog.com 2020-09-20T23:55:22+01:00 text/html 2020-07-02T13:21:23+01:00 alborzeeha.mihanblog.com سعید حبیبی کد 904121 کلنگی زمین چهاردیواری 340 متر منظریه قیمت توافقی http://alborzeeha.mihanblog.com/post/249 &nbsp;جاده ملارد پارک منظریه 16 متری حافظیه چهارراه عابدی انتهای کوچه 6 متری text/html 2019-08-28T20:00:04+01:00 alborzeeha.mihanblog.com سعید حبیبی 806071 دفترکار + کارگاه 60 متر 168,000,000 تومان فردیس نرسیده به پل ارتش http://alborzeeha.mihanblog.com/post/247 <div><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;">فروش ملک اداری تجاری ۶۰ متر</span><br style="box-sizing: inherit; font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;"><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;">قولنامه ای (مدارک از روز اول موجود)</span><br style="box-sizing: inherit; font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;"><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;">طبقه همکف....سوئیت</span><br style="box-sizing: inherit; font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;"><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;">۱۴سال ساخت</span><br style="box-sizing: inherit; font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;"><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;">۴واحدی</span><br style="box-sizing: inherit; font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;"><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;">نما سنگ</span><br style="box-sizing: inherit; font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;"><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;">۳در ۲۰</span><br style="box-sizing: inherit; font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;"><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;">شمالی</span><br style="box-sizing: inherit; font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;"><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;">بالا یک دفتر و سه پله ب سمت پایین سالن ۴۰متری</span><br style="box-sizing: inherit; font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;"><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;">برق گاز مجزا،آب مشترک</span><br style="box-sizing: inherit; font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;"><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;">کف پارکت</span><br style="box-sizing: inherit; font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;"><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;">کابینت فلزی</span><br style="box-sizing: inherit; font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;"><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;">دارای حیاط ۶متری</span><br style="box-sizing: inherit; font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;"><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;">بلکا ... تمیز</span><br style="box-sizing: inherit; font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;"><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;">دارای تلفن</span><br style="box-sizing: inherit; font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;"><br style="box-sizing: inherit; font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;"><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;">واقع در: فردیس،نرسیده به پل ارتش، جنب باشگاه ثمری، بن بست میثاق</span><br style="box-sizing: inherit; font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;"><br style="box-sizing: inherit; font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;"><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;">متری ۲میلیون و ۸۰۰</span><br style="box-sizing: inherit; font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;"><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;">تخفیف پای معامله</span><br style="box-sizing: inherit; font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;"><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;">۱۶۸میلیون</span><br style="box-sizing: inherit; font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 28.8px;"><br></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8370814134/QXC17lC_1.jpg" alt=""> text/html 2018-08-13T11:29:30+01:00 alborzeeha.mihanblog.com سعید حبیبی 705221 ویلایی 53 متر تجاری 420 متر مسکونی منظریه http://alborzeeha.mihanblog.com/post/245 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8334388076/mahsaabasi_g.jpg" alt="705221 ویلایی 53 متر تجاری 420 متر مسکونی منظریه بر بلوار شهرداری"></div> text/html 2018-08-09T20:00:27+01:00 alborzeeha.mihanblog.com سعید حبیبی 705181 آپارتمان 75 متر طبقۀ 4 با آسانسور خیابان فرگاز 82.500.000 تومان http://alborzeeha.mihanblog.com/post/244 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8334039318/97051805.jpg" alt="705181 آپارتمان 75 متر طبقۀ 4 با آسانسور خیابان فرگاز 82.500.000 تومان"> text/html 2018-08-05T15:23:57+01:00 alborzeeha.mihanblog.com سعید حبیبی 705142 آپارتمان 70متری 81.000.000 تومان شهرک 110 http://alborzeeha.mihanblog.com/post/242 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="NaN" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8333665326/2_55_300x200.jpg" alt="705142 آپارتمان 70متری 81.000.000 تومان شهرک 110"></div> text/html 2018-08-05T15:06:47+01:00 alborzeeha.mihanblog.com سعید حبیبی 705141 آپارتمان 80 متر 75.000.000 تومان بلوار فرگاز http://alborzeeha.mihanblog.com/post/241 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8333664218/2_55_300x200.jpg" alt=" آپارتمان 80 متر 75.000.000 تومان بلوار فرگاز"></div> text/html 2018-08-05T14:51:12+01:00 alborzeeha.mihanblog.com سعید حبیبی 705139 آپارتمان ۸۰ متری 80.000.000 تومان بلوار فرگاز http://alborzeeha.mihanblog.com/post/240 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8333663376/1_Ap.jpg" alt="آپارتمان ۸۰ متری 80.000.000 تومان بلوار فرگاز"></div> text/html 2018-08-05T12:46:31+01:00 alborzeeha.mihanblog.com سعید حبیبی 705136 مغازه با زیرزمین 40 متر فرگاز هنر پنجم روبروی پنجشنبه بازار http://alborzeeha.mihanblog.com/post/237 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8333656818/1_shop.jpg" alt="مغازه با زیرزمین 40 متر فرگاز هنر پنجم روبروی پنجشنبه بازار"></div> text/html 2018-08-05T12:06:54+01:00 alborzeeha.mihanblog.com سعید حبیبی 705136 مغازه 24 متر شهرک طالقانی 154.000.000 تومان http://alborzeeha.mihanblog.com/post/236 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="مغازه 24 متر فردیس شهرک طالقانی 154.000.000 تومان" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8333654768/2_55_300x200.jpg" alt=""></div> text/html 2018-08-05T11:25:39+01:00 alborzeeha.mihanblog.com سعید حبیبی 705135 زیرزمین تجاری 110 متر 90.000.000 تومان شهرک 110 سعدی http://alborzeeha.mihanblog.com/post/235 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8333651768/2_55_300x200.jpg" alt="زیرزمین تجاری 110 متر 90.000.000 تومان شهرک 110 سعدی"></div> text/html 2018-08-05T11:13:11+01:00 alborzeeha.mihanblog.com سعید حبیبی 705134 مغازه 32 متر فرگاز اسکویی گلستان 13 http://alborzeeha.mihanblog.com/post/234 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8333650468/2_55_300x200.jpg" alt=""></div> text/html 2018-08-05T09:47:45+01:00 alborzeeha.mihanblog.com سعید حبیبی 705132 باغچه 500 متر ابعاد حدود 12 × 40 خوشنام http://alborzeeha.mihanblog.com/post/233 <img hspace="NaN" border="NaN" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8333644850/9705132.jpg" alt=""> text/html 2018-07-26T10:52:12+01:00 alborzeeha.mihanblog.com سعید حبیبی 705033 فروش آپارتمان 82 متر شهرک 110 رکن آباد 85.000.000 تومان http://alborzeeha.mihanblog.com/post/232 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332819842/97050303.jpg" alt=""> text/html 2018-07-26T10:23:24+01:00 alborzeeha.mihanblog.com سعید حبیبی 705032 فروش آپارتمان 50 متر شهرک 110 یاسمن http://alborzeeha.mihanblog.com/post/231 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332817400/Y0xL1gdjh.jpg" alt=""> text/html 2018-07-26T08:17:22+01:00 alborzeeha.mihanblog.com سعید حبیبی 705031 فروش مغازه 38 متر شهرک 110 امید شرقی 240.000.000 تومان http://alborzeeha.mihanblog.com/post/230 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8332808018/97030301.jpg" alt="">